Canal Digitalin tietoturvailmoitusYleiset:
Arvostamme käyttäjän tietoturvaa ja suhtaudumme henkilötietojen suojaamiseen vakavasti.

Tässä tietoturvailmoituksessa kerrotaan, mitä käyttäjää koskevia henkilötietoja keräämme, miksi ja miten keräämme ja käsittelemme niitä ja, jos jaamme ne muiden kanssa, miten se tapahtuu. Tässä selitetään myös käyttäjän henkilötietoja koskevat tietoturvaoikeudet ja kerrotaan, miten käyttäjä voi käyttää näitä oikeuksiaan.

Tämä tietoturvailmoitus on luettava palveluehtojen yhteydessä.

Henkilötietolaki määrittää viralliset puitteet sille, mitä henkilötietoja Canal Digital voi tallentaa ja miten se voi hallita niitä. Tämä koskee myös internetpalvelujamme. Lisäksi markkinointia ja kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö ohjaa sitä, miten tietoja, jotka voidaan yhdistää henkilöön, pitää käsitellä.

Oikeudellisesti vastuussa oleva osapuoli

Canal Digital Finland on EU:n sovellettavassa tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisterinpitäjä ja oikeudellisesti vastuussa sen varmistamisesta, että käyttäjän henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön, tietosuojaperiaatteidemme ja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tietosuojaperiaatteemme
Canal Digitalin tietosuojan yhteenveto:
• Kerromme avoimesti, miten keräämme ja käytämme käyttäjän henkilötietoja.
• Olemme sitoutuneet käyttämään käyttäjän henkilötietoja käyttäjälle tarjottavien palvelujen kehittämistä ja kohdentamista varten.
• Pyrimme aina varmistamaan, että käyttäjän henkilötiedot on suojattu.

Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja seuraavien avainperiaatteiden mukaisesti:
• Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavien lakien mukaisesti.
• Kerromme käyttäjälle, mitä käyttäjää koskevia henkilötietoja keräämme sekä miksi ja miten keräämme ja käsittelemme niitä.
• Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja vain laillisissa tarkoituksissa ja vain niin kauan kuin se on tarpeellista näiden tarkoitusten saavuttamiseksi tai niin kauan kuin sovellettava laki vaatii säilyttämään tiedot.
• Annamme käyttäjälle mahdollisuuden valita ja hallita henkilötietojensa käsittelyä paitsi silloin, kun sovellettava lainsäädäntö vaatii, myös muissa tapauksissa, joissa se mielestämme on asianmukaista ja teknisesti toteutettavissa.
• Kunnioitamme sovellettavan lain käyttäjälle suomia tietoturvaoikeuksia, mukaan lukien käyttäjän oikeutta tarkistaa hänestä tallentamamme henkilötiedot ja korjata ja päivittää niitä.
• Suojaamme käyttäjän henkilötiedot asianmukaisilla turvatoimilla.

Miten keräämme henkilötietoja

Käyttäjän meille antamat tiedot
Keräämme käyttäjän meille esimerkiksi palvelujamme tilatessaan antamia tietoja.

Näitä voivat olla:
• käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumerot, syntymäaika, sukupuoli ja muut tiedot, jotka käyttäjä antaa meille tilatessaan vähintään yhden palvelumme tai ostaessaan tuotteitamme
• tiedot käyttäjän yhteydenotoista meille, esimerkiksi asiakasmuistiinpano tai tallenne käyttäjän yhteyskeskukseemme soittamasta puhelusta, käyttäjän meille lähettämä sähköpostiviesti tai kirje, tiedot käyttäjän tekemistä asiakastukipyynnöistä tai käyttäjän meille antama palaute
• tiedot käyttäjän ja meidän välisestä viestinnästä, esimerkiksi käyttäjän tekemä asiakastukipyyntö tai käyttäjän meille antama palaute
• käyttäjän meille antamat yhteystiedot, jos hän haluaa saada meiltä uutisia ja päivityksiä
• käyttäjää ja hänen talouttaan koskevat yhteys- ja muut tiedot, kuten väestötieteelliset tiedot, jotka käyttäjä on antanut meille suostuessaan osallistumaan kilpailuihimme, arvontoihimme, tutkimuskyselyihimme tai asiakaspaneeleihimme tai antaessaan muuta tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvää palautetta.

Automaattisesti keräämämme tiedot
Keräämme tietoja käyttäjästä ja palvelujemme ja sivustomme käytöstä, käyttäjän ja meidän välisestä vuorovaikutuksesta sekä tietoja käyttäjän tietokoneesta ja/tai muista laitteista, joilla käyttäjä käyttää ja hyödyntää palvelujamme ja sivustoamme.

Näitä voivat olla:
• Käyttäjän laitetta ja internetyhteyttä koskevat tekniset tiedot. Keräämme tietoja käyttäjän laitteista, käyttöjärjestelmistä, IP-osoitteista, internetpalveluntarjoajista ja internetyhteyden tyypistä sivustojemme ja sovellustemme palvelinlokien ja muiden mittaustyökalujen avulla. Jos käyttäjä on ottanut käyttöön mainontatunnuksen iOS- tai Android-laitteessaan, sitä käytetään kohdennetussa mainonnassa.
• Televisionkatselutiedot ja tiedot palvelujen käytöstä. Kun käyttäjä käy jollain verkkosivullamme tai käyttää jotain sovellustamme, mittaustyökalumme rekisteröi käynnin. Kerättyjä tietoja käytetään esimerkiksi tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen sekä osuvan sisällön ja kohdennetun markkinointiviestinnän tarjoamiseen käyttäjälle hänen käyttäytymisensä perusteella.
• Tietoja, jotka kerätään evästeillä ja jäljitteillä (tunnetaan myös nimillä gif tai pikselitunniste) tai vastaavilla tekniikoilla. Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen hänen selatessaan ja käyttäessään sivustoja ja verkkopalveluja. Jäljite eli clear GIF tai pikselitunniste on näkymätön tunniste, jonka voimme sijoittaa tietyille sivuille sivustossamme.

Muista lähteistä kokoamamme tiedot
• Voimme kerätä käyttäjää koskevia henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten liikekumppaneilta, alihankkijoilta, maksu- ja toimituspalveluista, mainosverkoista, analysointipalvelujen tarjoajilta, hakutietojen tarjoajilta ja luottotietotoimistoilta käyttäjälle tarjoamiemme palvelujen yhteydessä.
• Voimme myös kerätä käyttäjän sosiaalisen median profiilista kiinnostuksenkohteiden, tykkäysten ja kaverilistojen kaltaisia tietoja, jotka käyttäjä antaa meille, kun hän käyttää sosiaalisen median tunnuksiaan kirjautuessaan Canal Digitalin sivustoon tai tarjoukseen tai ollessaan niiden kanssa muulla tavoin vuorovaikutuksessa. Käyttäjä voi hallita näiden tietojen keräämistä asetuksilla, jotka sosiaalisen median palveluntarjoaja tarjoaa sosiaalisen median tilillä.
• Voimme yhdistää näistä lähteistä saamiamme henkilötietoja käyttäjän meille antamiin ja käyttäjästä automaattisesti keräämiimme tietoihin.

Miten käytämme käyttäjän henkilötietoja

Käytämme käyttäjän henkilötietoja käyttäjälle suuntaamiemme palvelujen ja markkinointitoimien tarjoamiseen, analysoimiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja kohdentamiseen, käyttäjän rekisteröintien, tilausten ja maksujen käsittelyyn sekä yhteydenpitoon käyttäjän kanssa.

Näitä voivat olla:
Käyttäjän asiakassuhteen hallinta
• Käytämme käyttäjän henkilötietoja hänen tilauksensa hallintaan ja täyttämiseen, laskujen lähettämiseen käyttäjälle tai tuen tai neuvojen tarjoamiseen tarvittaessa.
• Käytämme ulkopuolisilta luottotietoyrityksiltä saamiamme käyttäjän luottotietoja asiakkaan tunnistamiseen ja luottoon liittyvien päätösten tekemiseen, kun käyttäjä tulee asiakkaaksemme ja/tai haluaa ostaa tuotteitamme ja palvelujamme.
• Voimme käyttää käyttäjää koskevia henkilötietoja, jotka olemme saaneet kolmansilta osapuolilta, kuten liikekumppaneilta, alihankkijoilta, maksu- ja toimituspalveluista, mainosverkoista, analysointipalvelujen tarjoajilta, hakutietojen tarjoajilta ja luottotietotoimistoilta.
• Voimme myös käyttää käyttäjän sosiaalisen median profiilista kiinnostuksenkohteiden, tykkäysten ja kaverilistojen kaltaisia tietoja, jotka käyttäjä antaa meille, kun hän käyttää sosiaalisen median tunnuksiaan kirjautuessaan Canal Digitalin sivustoon tai tarjoukseen tai ollessaan niiden kanssa muulla tavoin vuorovaikutuksessa. Käyttäjä voi hallita näiden tietojen keräämistä asetuksilla, jotka sosiaalisen median palveluntarjoaja tarjoaa sosiaalisen median tilillä.

Käyttäjälle tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen hallinta ja kehittäminen
• Tuotteidemme ja palvelujemme suorituskyvyn valvonta: haluamme varmistaa, että tuotteidemme toiminta ja laatu on käyttäjän odottamalla tasolla, ja korjata ongelmat jo ennen kuin käyttäjä havaitsee niitä.
• Sisällön suositteleminen: tarjoamme käyttäjän katseluhistorian perusteella hänelle henkilökohtaisia sisältösuosituksia, jotta hän löytää helpommin ja nopeammin juuri häntä kiinnostavan elokuvan, TV-ohjelman tai -sarjan suoratoistopalvelumme yli 29 000:sta nimikkeestä.
• Käyttökokemuksen optimoiminen: keräämme tietoja siitä, miten käyttäjä liikkuu tuotteissamme ja käyttää valikoita, jotta voimme optimoida palvelujemme käyttökokemuksen erikokoisille näytöille ja jotta käyttäjä käyttää vähemmän aikaa sisällön etsimiseen ja enemmän aikaa sen katsomiseen. Keräämme myös laitevalmistajia ja käyttöjärjestelmäversioita koskevia tietoja mobiililaitteista, tietokoneista ja digibokseista, jotta voimme valvoa tuotteiden toimintaa ja minimoida virheiden ja tuotevikojen mahdollisuudet tietyissä laitteissa.
• Verkkosivujemme ja digitaalisten palvelujemme optimoiminen: Evästeillä ja muilla tekniikoilla helpotamme palvelujemme käyttöä, koska voimme muistaa käyttäjän hänen palatessaan palvelujemme pariin. Lisäksi analysoimme palvelujamme, jotta opimme lisää niiden käytöstä, ja räätälöimme ja tarjoamme markkinointia ja mainontaa. Voimme käyttää jäljitteitä samanlaisessa tarkoituksessa kuin evästeitä eli tuotteidemme ja palvelujemme ymmärtämiseen ja kehittämiseen, sivustomme toiminnan kehittämiseen, liikenteen ja toimintojen valvomiseen ja markkinointimme vuorovaikutuksen selvittämiseen.
• Tilastot ja trendit: luomme tilastoja ja määritämme TV-trendejä, jotta voimme uudistaa ja kehittää tilauspakettejamme, tuotteitamme ja palvelujamme osuvammalla sisällöllä ja uusilla tai parannelluilla toiminnoilla.

Viestintä käyttäjän kanssa ja tuotteidemme myynninedistäminen
• Viestimme käyttäjän kanssa tarjoamistamme palveluista, lähetämme käyttäjälle ilmoituksia ostoksista ja palvelujemme virheistä ja vastaamme kyselyihin ja palautteeseen.
• Voimme lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostitse, tekstiviestillä, push-ilmoituksilla tai muulla sähköisellä viestintämenetelmällä käyttäjän mieltymysten ja kiinnostuksenkohteiden ja/tai televisionkatselutapojen perusteella asiaan liittyvän lainsäädännön (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki) mukaisesti, ellei käyttäjä ole ilmoittanut meille, ettei halua saada meiltä tällaista viestintää.
• Mainonta: mittaamme käyttäjille lähettämämme mainonnan tehokkuutta, jotta voimme tarjota käyttäjälle juuri hänelle merkityksellistä mainontaa.

Miten jaamme ja luovutamme käyttäjän henkilötietoja
Teetämme toisinaan palveluja muilla yrityksillä ja palveluntarjoajilla tai käytämme heitä apuna tarjotessamme palveluja käyttäjälle.

Joissain tapauksissa voi olla tarpeen luovuttaa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotta he voivat
• tarjota markkinointi-, mainonta-, viestintä-, infrastruktuuri- ja IT-palveluja
• räätälöidä ja optimoida palvelujamme
• käsitellä luottokorttitapahtumia ja muita maksutapoja
• tarjota asiakaspalvelua
• periä velkoja
• analysoida ja kehittää tietoja
• käsitellä ja hallinnoida asiakaskyselyjä
• mahdollistaa vuorovaikutuksen Canal Digitalin kanssa sosiaalisessa mediassa.

Voimme myös jakaa käyttäjän henkilötietoja, kun
• käyttäjä pyytää, että jaamme hänen henkilötietojaan kolmansille osapuolille
• käyttäjä on antanut luvan henkilötietojensa jakamiseen
• lain vaatiessa tai salliessa luovutamme käyttäjän henkilötietoja esimerkiksi suojellaksemme käyttäjää, meitä tai jotakuta muuta haitalta tai vahingolta, tai meitä vaaditaan oikeuden määräyksellä tai muulla lain- tai säädöstenmukaisella vaatimuksella luovuttamaan käyttäjän henkilötiedot lainvalvojille, tuomioistuimille tai muille julkishallinnon viranomaisille.
• Jos päätämme myydä, ostaa, yhdistää tai muulla tavalla järjestää uudelleen liiketoimintamme, voimme jakaa käyttäjän henkilötiedot mahdollisten tai todellisten ostajien, myyjien tai kumppanien ja heidän neuvonantajiensa kanssa.

Kun jaamme henkilötietosi, ryhdymme tarvittaviin toimiin varmistaaksemme, että vastaanottaja suojelee käyttäjän tietoturvaa, suojaa henkilötiedot ja käsittelee niitä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tällainen toimi voi olla asianmukaisten sopimusten tekeminen kolmansien osapuolten kanssa.

Emme myy keräämiämme ja käsittelemiämme käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa.

Käyttäjän valinnat

Evästeet ja jäljitteet
Käyttäjä voi määrittää selaimensa ilmoittamaan vastaanotettavasta evästeestä, jolloin käyttäjä voi päättää, hyväksyykö vai hylkääkö hän sen. Käyttäjä voi myös määrittää selaimensa poistamaan evästeet käytöstä automaattisesti. Käyttäjän on huomioitava, ettei hän ehkä voi käyttää kaikkia sivustomme toimintoja, jos evästeet on poistettu käytöstä.

Koska jäljitteet toimivat usein yhdessä evästeiden kanssa, evästeiden poistaminen käytöstä vaikuttaa usein myös jäljitteiden tehokkuuteen. Jos käyttäjän sähköpostiohjelma ei lataa kuvia automaattisesti viestien mukana, käyttäjä ei saa jäljitteitämme, ellei hän erityisesti päätä ladata sähköpostiviestin kuvia.

Asiakasviestintä
Jos käyttäjä ei halua enää saada tiettyä viestintää meiltä sähköpostitse, postitse tai tekstiviestitse, hän voi kieltäytyä siitä ottamalla yhteyttä Canal Digitaliin.

On hyvä huomata, ettei käyttäjä voi kieltäytyä kaikesta Canal Digitalin viestinnästä. Käyttäjä saa laskut ja tarpeelliset tiedot, jotta hän voi käsitellä itseensä asiakkaana liittyviä toimia, sekä tietoja, jotka Canal Digitalin on lähetettävä sovellettavien lakien mukaisesti.

Käyttäjän oikeudet
Käyttäjällä on hallussamme oleviin henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Meillä on menetelmiä ja prosesseja, joilla käyttäjä voi hyödyntää oikeuksiaan ja varmistaa, että voimme vastata hänen pyyntöihinsä, jotka koskevat hänen hallussamme olevia henkilötietojaan.

Käyttäjä voi tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihinsa sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jos käyttäjä haluaa tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihinsa, hän voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Ennen kuin voimme vastata käyttäjän pyyntöön, saatamme pyytää käyttäjää todistamaan henkilöllisyytensä ja antamaan lisätietoja pyynnöstä. Vastaamme pyyntöön kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa sovellettavassa lainsäädännössä määrätyn ajan kuluessa.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttomia tai joihin ei ole laillista perustetta, kuten erittäin epäkäytännölliset, kohtuuttomia teknisiä ponnistuksia vaativat tai meidät ilmaisiin kokeiluversioihin liittyvien petosten kaltaisille toiminnallisille riskeille altistavat pyynnöt.

Varmistamme parhaamme mukaan, että hallussamme olevat käyttäjän henkilötiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia. On kuitenkin käyttäjän vastuulla varmistaa, että hän on antanut meille todenmukaiset, tarkat ja täydelliset tiedot, ja päivittää tiedot tarvittaessa.

Kuinka kauan säilytämme käyttäjän henkilötietoja
Emme säilytä käyttäjän henkilötietoja kauempaa kuin on tarpeen sen tarkoituksen kannalta, jota varten keräämme ja käsittelemme niitä, paitsi siinä tapauksessa, että laki vaatii säilyttämään tietoja sitä kauemmin.

Miten suojaamme käyttäjän henkilötiedot
Yrityksessämme on erityisesti tietosuojaan keskittyneitä toimihenkilöitä. Heidän työnsä on varmistaa, että käyttäjän henkilötietoja käsitellään aina tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaisia teknisiä ja organisaatiorakenteeseen perustuvia turvatoimia, jotka suojaavat käyttäjän henkilötietoja luvattomalta käytöltä, keruulta, julkaisemiselta, kopioinnilta, muokkaukselta tai hävittämiseltä. Tietoturvan asiantuntijatiimimme tarkistavat nämä toimenpiteet säännöllisesti.

Kun käytämme palveluntarjoajia tai muita tietojen käsittelijöitä henkilötietojen käsittelyyn puolestamme, vaadimme heitä noudattamaan ohjeitamme ja asianmukaisia turvatoimia näitä henkilötietoja käsitellessään.

Käyttäjän vastuulla on säilyttää kirjautumistietonsa, kuten käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, luottamuksellisina ja suojattuina. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään Omille sivuilleen tai palveluihimme ja ollut jonkin aikaa käyttämättä niitä, kirjaamme hänet automaattisesti ulos, jotta hänen tietonsa pysyvät turvassa eikä hänen tiliään käytetä luvattomasti.


Muiden sivustojen ja palvelujen linkit
Sivustossamme voi olla linkkejä muihin sivustoihin. Joistakin palveluistamme voi päästä käyttämään kolmansien osapuolten palveluja, kuten sovelluksia, sosiaalista mediaa tai ääniohjaimia. Canal Digital ei vastaa muiden sivustojen ja/tai sovellusten sisällöstä, jota Canal Digital ei ole tarjonnut.

Lapsia koskevia tietoja
Käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias, jotta hän voi tilata Canal Digitalin tuotteita ja palveluja. Alle 18-vuotiaat voivat käyttää tuotteita ja palveluja mutta eivät ilman vanhemman tai huoltajan toimia, valvontaa ja hyväksyntää.

Canal Digital ei tietoisesti kerää lasten henkilötietoja. Jos huomaamme keränneemme lapsista tietoja, joita meidän ei olisi pitänyt kerätä, pyrimme poistamaan nämä tiedot mahdollisimman nopeasti, paitsi tilanteissa, joissa laki vaatii meitä säilyttämään tiedot.

Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset
Päivitämme tätä tietosuojailmoitusta ajoittain lain- tai säädösten tai toiminnallisten vaatimusten muutosten mukaan. Ilmoitamme kaikista muutoksista lain edellyttämällä tavalla. Jatkamalla palvelujemme käyttämistä tämän muutosilmoituksen jälkeen käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä edelleen tämän tietosuojailmoituksen.

Kysymykset ja yhteystiedot
Jos käyttäjällä on kysyttävää tai valitettavaa tästä tietosuojailmoituksesta tai tavasta, jolla olemme käsitelleet käyttäjän tietoja, hän voi ottaa yhteyttä Canal Digitalin asiakaspalveluun tai tietosuojatoimihenkilöön.

On tärkeää, että hallussamme olevat käyttäjän henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla. Jos käyttäjä havaitsee virheitä henkilötiedoissaan, hänen on otettava yhteyttä meihin mahdollisimman pian, jotta tiedot voidaan korjata ja päivittää. Käyttäjä voi myös ottaa meihin yhteyttä, jos hän haluaa meidän poistavan joitain hänen henkilötietojaan. Emme säilytä käyttäjän henkilötietoja kauempaa kuin on tarpeen tai kauempaa kuin sovellettava lainsäädäntö vaatii, että saamme käsiteltyä käyttäjän tiedot vastaamaan hänen vaatimuksiaan.

Jos käyttäjällä on kysyttävää tilauksestaan, hän voi tarkistaa yhteystietomme Omalta sivultaan tai ohjesivuiltamme.

Telenorin maailmanlaajuinen tietosuojakäytäntö koskee myös Telenorin kokonaan omistamaa tytäryhtiö Canal Digitalia. Lisätietoja Telenorin maailmanlaajuisesta yksityisyyden- ja tietosuojasta on tässä  (englanninkielinen)

Päivitetty viimeksi
Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 4.10.2017.

 

Takaisin etusivulle