Canal Digital ja Viasat ovat yhdistyneet uudeksi yritykseksi nimeltä: Allente

Olemme päivittäneet tietosuojailmoituksen:

Canal Digital ja Viasat Consumer Business -yritykset ovat yhdistyneet. 06.05.2020 –alkaen uuden, yhdistetyn yrityksen nimi on Allente. Lue täältä lisätietoa uudesta «Allente» -yrityksestä.

 «Allente» -yrityksen muodostamisen myötä, molemmat Canal Digital ja Viasat Consumer Business vastaavat asiakkaistaan kuten ennenkin, ja yritysten asiakkaat ovat entiseen tapaan sitoutuneena siihen yritykseen, jonka kanssa asiakas on tehnyt aiemman sopimuksensa. Yritysten yhdistymisen seurauksena tietyissä tapauksissa yritykset tulevat yhteisvastuullisiksi henkilötietojen käsittelystä. Kumpikin yritys vastaa GDPR: n vaatimusten täyttämisestä erikseen, mutta voi tarvittaessa tehdä myös yhteistyötä.

Kolmannet osapuolet

Yritysten yhdistymisen johdosta Canal Digital voi jakaa henkilötietoja uusien kolmansien osapuolten kanssa, jotka voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

  • Sisäinen yhdistymisestä vastaava työryhmä
  • IT- ja logistiikka-osasto
  • Telemarkkinointi
  • Asiakaspalvelu ja yhteistyökumppanit
  • Business Insight -kumppanit

Luovutamme tietoja asiakkaistamme kolmansille osapuolille sillä se mahdollistaa paremman asiakaspalvelun tarjoamisen, täyttää sopimukselliset velvoitteemme sinua kohtaan, mahdollistaa paremman tiedonhallinta ja myynnin.

ja siksi, että haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan asiakaskokemuksen mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

 

Canal Digitalin tietosuojailmoitus


Tietosuojailmoitus

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme asiakkaistamme ja sivustoillamme kävijöistä, miten ja miksi keräämme ja käytämme tietoja sekä miten huolehdimme oikeuksistasi ja täytämme tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteemme.

Henkilötietojen käsittelyä säännellään henkilötietolailla. Henkilötietolailla säännellään henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, yhdistämistä, luovuttamista ja muuta käsittelyä. Laissa asetetaan muun muassa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tiukkoja salassapito- ja turvallisuusvaatimuksia. Tietosuojavaltuutettu valvoo lain noudattamista.

ˮHenkilötiedotˮ ovat tietoja ja arvioita, jotka voi yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön, esimerkiksi nimi, postiosoite, sähköpostiosoite tai tilauksesi tyyppi.

Kuka on tietojen rekisterinpitäjä?

Canal Digital Finland vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä yhtiössä. ˮRekisterinpitäjälläˮ tarkoitetaan lain mukaan sitä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Olemme siis vastuussa siitä, että henkilötietojasi käsitellään lain mukaisesti. Canal Digital Finlandin yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojailmoituksen lopusta.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Kun olet tehnyt meiltä tilauksen, tallennamme yhteystietosi (nimi, henkilötunnus, sukupuoli, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä mahdolliset luottotiedot, jotka hankitaan ulkopuoliselta luottotietoyritykseltä. Lisäksi tallennamme tietoja tilauksestasi, käyttämästäsi teknisestä laitteistosta ja internetyhteydestä (myös IP-osoitteen) sekä ostamistasi tai käyttämistäsi lisäpalveluista.

Käytämme yhteystietojasi tarjotaksemme sinulle olennaisempia ja personoidumpia markkinointiviestejä – myös kolmansien osapuolien kautta (esim. Facebook).

Tallennamme myös sinulta saamamme sähköpostiviestit ja muun kirjallisen viestinnän, esimerkiksi tilauksestasi, palvelutarjonnastamme ja asiakaspalvelustamme antamasi palautteen. Kun soitat asiakaspalveluumme, ilmoitamme, että puhelu saatetaan nauhoittaa.

Jos saamme sinulta tietoja (esimerkiksi sinua ja kotitalouttasi koskevia demografisia tietoja), kun annat suostumuksesi johonkin seuraavista, tallennamme kyseiset tiedot: (i) osallistuminen järjestämäämme kyselyyn, käyttäjäpaneeliin tai kilpailuun, (ii) uutiskirjeiden ja päivitysten vastaanottaminen tai (iii) osallistuminen muihin vastaaviin toimiin.

Kun käytät tilaustasi (myös suoratoistopalvelua) ja muita tarjoamiamme palveluja (esimerkiksi Omia sivuja), mittausvälineistömme ja tekniset lokimme rekisteröivät automaattisesti tietoja niiden käytöstä, katselusta, navigoinnista sekä käytettävästä internetyhteydestä ja teknisestä laitteistosta.

Lisäksi hankimme ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta demografisia tietoja kotitalouksien kokoonpanosta ja perherakenteesta (esimerkiksi kotitalouden henkilömäärä ja eri ikäryhmiin kuuluvien lasten todennäköisyys) sekä talotyypistä ja mahdollisista vapaa-ajan asunnoista.

Miksi käytämme tietoja?

Luottotietoja, yhteystietoja, tilaustasi ja mahdollisia lisäpalveluja koskevia tietoja sekä muita antamiasi tietoja käsitellään ensisijaisesti siksi, että voisimme hallinnoida asiakassuhdettasi ja toimittaa tilaamasi palvelut. Tietojen käytön tarkoituksena on muun muassa tilausten käsittely, laskujen lähettäminen, maksusuoritusten käsittely, asiakassuhteeseen liittyvä viestintä sekä tarvittavan avun ja hyödyllisten tietojen antaminen. Näiden tietojen avulla voimme myös analysoida, mukauttaa ja parantaa palvelutarjontaamme ja viestintää kanssasi.

Käyttöä, katselua, navigointia, internetyhteyttä, teknistä laitteistoa jne. koskevia tietoja, jotka mittausvälineistömme ja tekniset lokimme rekisteröivät automaattisesti, käytetään asiakassuhteen hallinnointiin. Niiden avulla voimme myös varmistaa, että palvelumme toimivat aina asianmukaisesti ja laadukkaasti. Voimme ratkaista mahdolliset tekniset ongelmat jo ennen kuin itse huomaat ne, minimoida vikariskin ja estää ulkopuolisia käyttämästä väärin tilaustasi tai palvelujamme. Näiden tietojen avulla pystymme myös tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen erilaisilla teknisillä laitteilla.

Aiemmin katselemasi sisällön perusteella voimme tehdä automaattisia ja yksilöllisiä suosituksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat sinua mahdollisesti kiinnostavien televisio-ohjelmien, elokuvien ja sarjojen löytämistä. Voimme myös tarjota sinulle yksilöllisempää tietoa muun muassa uusista sisällöistä, tuotteista ja palveluista, joista saatat olla kiinnostunut. Lisäksi voimme varmistaa tehokkaan ja virheettömän raportoinnin ja kirjanpidon sisällöntoimittajillemme. Laadimme myös tilastoja ja tutkimme trendejä, jotta voimme kehittää, uudistaa ja parantaa palveluvalikoimaamme ja tarjota asiakkaillemme heidän toivomiaan ohjelmasisältöjä ja toimintoja.

Käsittelemme ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta saamiamme tietoja hankkiaksemme uusia asiakkaita (esimerkiksi sellaisten henkilöiden nimiä ja osoitteita, jotka eivät ole asiakkaitamme), varmistaaksemme, että tietomme mahdollisista suoramarkkinointikielloista ovat ajan tasalla, ja tarjotaksemme asiakkaillemme mahdollisimman olennaista tietoa.

Käsittelyn tarkoituksena on myös parantaa asiakastuntemustamme niin, että palvelutarjontamme ja viestintämme ovat sinun kannaltasi mahdollisimman olennaisia.

Lisäksi kokoamme yhteen sinulta saamamme tiedot, palvelujen käyttöä koskevat tiedot ja muut edellä kuvatut tiedot. Käytämme tällaisia henkilöprofiileja tarjontamme mukauttamiseen sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.


Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn syyt

Meillä tulee olla laillinen syy henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn. Käsittelemme tietojasi pääosin näistä laillisista syistä:

Käsittely velvoitteidemme täyttämiseksi
Käsittelemme perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, laitetieto ja IP-osoite voidaksemme sopia sopimuksen kanssasi.

Käsittely perustuen oikeutettuun etuun
Käsittelemme sinusta koottuja tietoja ja katselutottumuksia sekä kolmansilta osapuolilta saamiamme tietoja sillä perusteella, että meillä on siihen oikeutettu etu, joka ei ole ristiriidassa yksityisyytesi kanssa. Sinulla on oikeus vastustaa tätä tiedonkäsittelyä, jos kyseessä oikeutettu etu. Jos saamme luvan käsitellä tietojasi muuhun kuin edellä kuvattuun tarkoitukseen, voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa Omilla sivuillasi, minkä jälkeen lopetamme antamiesi tietojen käsittelyn.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen edellisessä kohdassa kuvattujen tarkoitusten toteuttamista varten tai tiettyjen lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Erityyppisten tietojen säilytysaika voi siis vaihdella. Kirjanpitolain mukaan laskutustietoja on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. Säilytämme yhteystietoja vain niin kauan kuin olet tilaajamme (ja sen jälkeen vielä tietyn ajan muun muassa, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua, jos päätät palata asiakkaaksemme). Sama pätee tilaustasi koskeviin tietoihin. Muuntyyppisiä tietoja (esimerkiksi sähköpostiviestejä ja asiakaspalvelun chat-lokeja) saatamme säilyttää lyhyemmän ajan.

Kenelle luovutamme tietoja?

Emoyhtiömme Canal Digital AS toimii hankkijana/alihankkijana ja yhteistyökumppanina osassa toimintaamme ja palvelujamme. Luovutamme siksi tarpeellisia tietoja Canal Digital AS:lle edellä kuvattuja tarkoituksia varten.

Myös eräät muut kolmannet osapuolet suorittavat palveluja puolestamme ja auttavat meitä toiminnassamme, esimerkiksi asiakaspalvelussa. Tällaiset kolmannet osapuolet saavat pääsyn tarvittaviin tietoihin edellä kuvattuja tarkoituksia varten.

Kun käytät puhehakua tai muita Googlen ominaisuuksia OnePlacella, käyttöäsi koskevia tietoja voidaan lähettää Googlelle, jos olet kirjautuneena Google tilillesi OnePlace-digiboksilla. Voit hallinnoida Googlen käsittelemiä tietoja osoitteessa https://myactivity.google.com.

Teemme kirjalliset sopimukset ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joille luovutamme tietoja, ja asetamme selkeät vaatimukset voimassa olevan tietosuojalainsäädännön, myös tietoturvasäännösten, noudattamisesta.
Jos laki tai tuomioistuimen päätös niin vaatii tai jos se on tarpeen mahdollisen toimintaamme liittyvän lainrikkomuksen tutkimiseksi, asiaa koskevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai mahdollisille muille tahoille, joilla on niihin oikeus.

Tietojen käsittely Suomen ulkopuolella

Jos kolmannet osapuolet ovat EU:n ulkopuolella, käytämme tarvittaessa Euroopan komission vakiosopimusta, joka turvaa yksityisyyden suojan ja varmistaa tietosuojan riittävyyden. Vakiosopimus löytyy täältä (englanniksi).

Miten suojaamme tietoja?

Teemme suunnitelmallista ja järjestelmällistä työtä tietoturvan varmistamiseksi. Käytämme teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, joiden avulla suojaamme tallennettuja henkilötietoja luvattomalta pääsyltä ja käytöltä.
Jos luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille, asetamme niille vastaavat tietoturvavaatimukset.

Jos olet kirjautunut Omille sivuille tai johonkin palveluumme, mutta et ole ollut aktiivinen vähään aikaan, kirjaamme sinut automaattisesti ulos, jotta tilisi on suojassa väärinkäytöksiltä Kirjautumistietojesi (käyttäjätunnus ja salasana) salassa pitäminen on omalla vastuullasi.

Oikeutesi
Pääsy omiin henkilökohtaisiin tietoihin
Sinulla on oikeus vaatia vahvistus siitä, jos henkilökohtaisia tietojasi käsitellään. Lisäksi sinulla on oikeus saada tieto siitä miksi tietojasi käsitellään tai/ja jos tietojasi annetaan kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös pyytää itsellesi kopiota kyseisissä tapauksissa käsitellyistä henkilökohtaisista tiedoistasi.

Korjaukset
Sinulla on oikeus vaatia, että teemme muutoksia henkilökohtaisiin tietoihisi, jos ne ovat vialliset. On tärkeää, että yhteystietosi, jotka olemme tallentaneet, ovat oikein ja ajan tasalla. Jos hallussamme olevat tietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia tai jos esimerkiksi osoitteesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu, toivomme, että teet vastaavat muutokset mahdollisimman pian Omilla sivuilla tai otat yhteyttä meihin, niin voimme päivittää tiedot.

Poistaminen
Joissain ennalta määritellyissä tapauksissa sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevia tietoja poistetaan. Esimerkiksi, jos meillä ei ole enää aihetta käsitellä tietojasi tai olet poistanut luvan käsitellä tietojasi.

Käsittelyn rajoittaminen

Joissain ennalta määritellyissä tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Esimerkiksi, jos uskot, että hallussamme oleva tieto sinusta on väärää tai jos haluat säilyttää meillä olevia tietojasi pidempään esimerkiksi lakikäsittelyä varten.

Tiedon välittäminen

Sinulla in oikeus vaatia itsellesi kopio henkilökohtaisista tiedoistasi ja lähettää niitä eteenpäin. Jos jonkin toisen asiakkaan oikeudet ovat uhassa olla vaarassa pyyntösi vuoksi, meillä on oikeus kieltäytyä pyynnöstäsi kokonaan tai osittain. Tällä hetkellä emme voi siirtää tietoja toisille osapuolille, koska meillä ei vielä ole siihen teknisiä valmiuksia.

Jos et halua että tietojasi käsitellään

Sinulla on mahdollisuus pyytää, että emme käsittele tietojasi, jos syy tietojen käsittelyyn perustuu oikeutettuun etuun. Jos kuitenkin koemme, että meillä on tarpeeksi vahvat syyt jatkaa tietojesi käsittelyä, voimme silti jatkaa sitä.
Voit aina valita olla antamatta tietojasi suoramarkkinointiin liittyviin toimenpiteisiin.
Vastalauseen esittäminen sellaisten tietojen käsittelyyn, joilla on merkittävä vaikutus sinuun

Voit vastustaa milloin tahansa tietojesi automaattista käsittelyä, jos sillä on suoria oikeudellisia vaikutuksia sinuun tai vastaavanlaisia vaikutuksia sinuun.
Teemme automaattisen luottotarkastuksen, kun tulet asiakkaaksemme. Jos luottotarkastus ei mene läpi, saat meiltä kirjeen, jossa kerrotaan, että et voi olla asiakkaamme. Luottotarkastuksen täytyy mennä läpi, jotta voimme solmia sopimuksen kanssasi.

Jos sinulla on huomautettavaa liittyen luottoluokitukseemme, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jossa asiasi otetaan käsittelyyn.

Voit itse hallinnoida asiakassuhdettasi Omilla sivuilla.

Voit milloin tahansa tarkistaa profiilisi ja asetuksesi ja muuttaa niitä Omilla sivuilla. Voit valita, haluatko yleisiä suosituksia vai yksilöllisiä sisältösuosituksia palvelussamme ja viestinnässämme sen pohjalta, mitä olet aiemmin katsellut. Jos kiellät meitä ottamasta yhteyttä sinuun sähköpostitse, postitse, puhelimitse tai tekstiviestillä, kielto tulee voimaan enintään 24 tunnin kuluttua.

Voit myös valita, haluatko saada meiltä uutisia, vinkkejä, tarjouksia ja kyselyitä.
Omilla sivuilla voit ladata henkilötietojasi sekä osto-, katselu-, yhteydenotto- ja laskutushistoriaasi koskevia tietoja ja yhteenvedon tilauksistasi ja tuotteistasi.
Omilla sivuilla voit myös ottaa suoraan yhteyttä meihin, jos sinulla on muuta kysyttävää, jos haluat saada epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistua, täydennettyä tai poistettua tai jos haluat tarkistaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet.

Evästeiden käyttö verkkosivustollamme
Kun vierailet sivustollamme tallennamme automaattisesti IP-osoitteesi sekä evästeet. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka käyttämäsi selain tallentaa tietokoneellesi tai puhelimeesi.

Käytämme evästeitä varmistaaksemme verkkosivustomme toimivan parhaalla mahdollisella tavalla, analysoidaksemme sivustomme liikennettä sekä yksilöidäksemme kommunikaatiotamme ja mainoksiamme sinulle. Käytämme kolmentyyppisiä evästeitä.

Toiminnalliset evästeet:
Nämä pakolliset evästeet mahdollistavat verkkosivustojen perustoiminnallisuuden, kuten sivustolla navigoimisen ja suojattujen sivujen saatavuuden. Toiminnallliset evästeet varmistavat, ettei sinun tarvitse syöttää käyttäjätunnusta ja salasanaa joka kerta uudestaan kun käyt Omilla sivuilla. Mikäli jatkat sivustomme käyttöä, hyväksyt samalla toiminnallisten evästeiden vastaanottamisen. Jos et halua, että käytämme toiminnallisia evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia. Toiminnallisten evästeiden käytön estäminen heikentää käyttäjäkokemusta.

Tilastolliset evästeet:

Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään kuinka asiakkaat käyttävät verkkosivustoamme, jotta voimme kehittää sivustoamme paremmaksi. Tilastolliset evästeet mittaavat missä sivustomme osissa vieraillaan eniten, miten käyttäjät navigoivat sivustolla ja kuinka kauan he viipyvät sivustolla. Nämä evästeet ja niiden keräämä data ovat anonyymejä, eikä niitä voida käyttää tunnistamaan sinua.

Mainosevästeet:

Näitä evästeitä käytetään seuraamaan käyttäjiä ja analysoimaan liikennettä sivustollamme. Tarkoituksena on yksilöidä viestintää ja markkinointia sinulle sosiaalisessa mediassa (ja muissa kanavissa). Täten voimme välittää sinulle oleellisinta ja kiinnostavinta tietoa tuotteistamme ja palveluistamme.
Voit kieltäytyä tilastollisista ja markkinointievästeistä, mutta toiminnalliset evästeet vaaditaan, jotta sivustomme toimii oikein. Saat yksityiskohtaisia tietoja evästeistä täältä

Linkit muihin sivustoihin ja palveluihin

Sivustoillamme voi olla linkkejä muihin sivustoihin, ja joistain palveluistamme voi päästä käyttämään kolmannen osapuolen palveluja, esimerkiksi sovelluksia tai suoratoistopalveluja Canal Digital ei vastaa tällaisista ulkopuolisista sivustoista, sovelluksista ja suoratoistopalveluista.

Lapsia koskevia tietoja

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias, jotta voit tilata Canal Digitalin tuotteita ja palveluja. Alle 18-vuotiaat voivat kuitenkin käyttää palveluja vanhemman tai huoltajan luvalla.

Lue myös aiheeseen liittyvät Usein kysytyt kysymykset.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä https://www.canaldigital.fi/asiakaspalvelu.
Puhelimitse: 0207 699 000 (puhelun hinta kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta on 0,088 €/min)

Data Protection Officer:
Kristina Nesset Kjerstad
privacyoffice@canaldigital.no


Canal Digital on Telenorin kokonaan omistama tytäryhtiö, joten Telenorin maailmanlaajuiset tietosuojaperiaatteet koskevat myös Canal Digitalia. Lisätietoa Telenorin maailmanlaajuisista tietosuojaperiaatteista on täällä (englanniksi).


Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 27.9.2018.